Projecten

logo 3 jongerendebat

Met oog op de samensmelting van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard en de toekomst van de Hoeksche Waard is stichting SEIJN met dit project gekomen.

SEIJN vindt het van groot belang dat ook de jongeren die nog niet stemgerechtigd zijn toch gehoord worden door de politiek. Jongeren worden uiteindelijk toch de toekomst en daarnaast is het van groot  belang dat de nieuwe gemeente Hoeksche Waard aandacht besteed aan jongeren en hun visie en wensen. De Hoeksche Waard vergrijst in hoog tempo en we zien dat veel jongeren de Hoeksche Waard verlaten. Hoe komt dat en hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren in de toekomst in de Hoeksche Waard blijven?

Voor het uiteindelijke debat doet stichting SEIJN eerst een onderzoek onder de scholieren. Aandachtspunten in dit onderzoek zijn wonen, werken, scholing, recreatie en uitgaan, voorzieningen & openbaar vervoer, sport, en leefbaarheid.
Jongeren hebben ruimschoots de kans om eigen punten aan te dragen. Dit gebeurt in eerste instantie middels een digitale enquête waarin vragen verwerkt zijn die door de politieke partijen zijn ingediend.
Wat wil men weten van jongeren en wat willen jongeren weten van de politiek? Wat gaan de partijen voor onze jongeren doen? De uitkomsten van de enquête zullen richtinggevend zijn voor het politieke debat wat daar op volgt. Op alle deelnemende scholen zal een debat worden georganiseerd.

Hoofddoelstelling

 • Het stimuleren en activeren van jongeren binnen het politieke landschap en het aanmoedigen van politieke partijen om gerichter na te denken over de toekomst van de Hoeksche Waard en haar bewoners. Teneinde een optimaal leefklimaat te creëren en in de toekomst te borgen.

 

Project: “Expeditie Nederland” Editie Hoeksche Waard.

“Expeditie Nederland” is een uitdagende, spannende, leerzame, confronterende, creatieve, stimulerende, sportieve, sociaal verbindende, normbeseffende, verrassende en vernieuwende activiteit die zich ervoor leent om op verschillende locaties van een gemeente uit te zetten.

Expeditie-logo

 

Het project is al meerdere keren uitgevoerd in voormalig gemeente Korendijk en is in 2009 uitgeroepen tot winnaar van de veiligheidsprijs ZHZ.
Het activeren van jongeren binnen dit project kan gezamenlijk met het lokale jongerenwerk worden gedaan. Ook is dit project uitermate geschikt om nieuwe vrijwilligers te werven en de zichtbaarheid van het jongerenwerk in een gemeente te vergroten.

Enkele onderdelen “beproevingen” in het project vragen erom om hulp in te schakelen vanuit de samenleving. Buren, familie of specialisten zullen worden benaderd om de beproeving tot een goed eind te laten komen.

SEIJN heeft een blauwdruk ontwikkeld waarin het hele project beschreven staat. Het hele project word op een methodische wijze uitgevoerd en zal er stap voor stap voor zorgen dat de doelstellingen zullen worden gehaald.

Doelstelling “Expeditie Nederland”. (Editie “uw gemeente”)

 • Middels dit project stellen wij ten doel om verschillende organisaties en (jongeren) groeperingen samen te brengen en te stimuleren tot samenwerking teneinde nieuwe samenwerkingsverbanden te creëren en sociale cohesie tussen jongeren en volwassenen te vergroten.

Sub-doelstellingen

 • Normen en waarden besef onder jongeren is toegenomen.
 • Inwoners en jongeren krijgen via het project beter inzicht over de mogelijkheden van het jongerenwerk.
 • De samenleving is geactiveerd om gezamenlijk met jongeren projecten op te zetten en uit te voeren.
 • Nieuwe contacten en relaties zijn tot stand gekomen waardoor cultuurverschillen zijn afgenomen.

Wat levert het op?

 • Breed draagvlak voor jongerenopbouwwerk in de gemeente.
 • Groot en stevig sociaal netwerk.
 • Jongeren en volwassenen die participeren binnen de gemeente waardoor nieuwe aanspreekpunten zijn gecreëerd.
 • Brede kennis over de gemeente en haar mogelijkheden en een sterke verbintenis met de gemeente.
 • Acceptatie naar jongeren van verschillende culturen en achtergronden van de medebewoners.
 • Besef over het unieke karakter van het (natuur)landschap waardoor meer respect is voor de directe omgeving.
 • Zicht op de verschillende doelgroepen.
 • Zicht op de mogelijkheden van het jongerenwerk voor jongeren maar ook voor ouders en inwoners.
 • Nieuwe initiatieven tot samenwerking gecreëerd.
 • Promotiemoment voor andere partijen (projectpartners) die een aanbod voor jongeren hebben.
 • Drempel weggenomen om contact te leggen met verschillende instanties.
 • Brede voorlichting over middelengebruik, verslaving (drugs en gamen) gegeven.
 • Jongeren via dit project een aantal basisvaardigheden en handvaten meegegeven die ze in de domeinen school en thuis niet of nauwelijks mee krijgen.
 • Jongeren mogelijkheden bieden om een betere keuze te maken voor hun eigen toekomst.

Goed om te weten…..

Binnen het project stimuleert en initieert SEIJN verschillende lokale en regionale projectpartners om de samenwerking aan te gaan. Enkele mogelijke partners zijn: Natuurmonumenten, Jongerenwerk, Culturele organisaties, Zorgpartners, Scouting, Veiligheidsdiensten, Sportverenigingen en middelbaar onderwijs zoals de VEVA).

De VEVA biedt mbo-opleidingen met praktijkweken bij de Marine, Landmacht en Luchtmacht. De mogelijke samenwerking met de VEVA zorgt ervoor dat we binnen het project jongeren kennis kunnen laten maken met de mogelijkheden van de VEVA.
Ook andere VMBO’s kunnen meedoen aan activiteiten binnen het project. De scholen kunnen ook teams inbrengen om hun jongeren een breder scala van mogelijkheden te laten zien en ze “Skills” mee te geven die binnen hun eigen aanbod niet of nauwelijks worden aangereikt.

Heeft uw gemeente interesse om mee te doen aan “Expeditie Nederland”?
Neem contact met ons op zodat we een afspraak kunnen maken om de mogelijkheden te bespreken en een offerte op maat voor uw gemeente te maken

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close