over SEIJN

Wat doet SEIJN?

SEIJN ontwikkelt projecten die gericht zijn op educatie, samenlevingsopbouw en integratie van verschillende groepen jongeren die door diverse redenen de aansluiting in de samenleving missen.

Hoe doet SEIJN dit?

De projecten van SEIJN worden ontwikkelt via een methode die ervoor zorgt dat verschillende groepen uit de samenleving in contact komen met elkaar en op verschillende manieren samenwerken.
Binnen de projecten worden jongeren geconfronteerd met verschillende uitdagingen die er toe leiden dat ze tijdens of na het project zicht krijgen op hun mogelijkheden en daardoor een betere keuze kunnen maken voor hun toekomst.

Waar werkt SEIJN?

Stichting Educatieve Innovatieve Jongerenprojecten Nederland werkt door heel Nederland. Onze opdrachtgevers zijn in eerste instantie gemeenten die het welzijnswerk / jongerenwerk een nieuwe impuls willen geven en daardoor jongeren, bestuurders, bedrijven, scholen, vrijwilligers, en de inwoners van de gemeente activeren om te participeren binnen één van onze projecten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close